Prístenné presklené vitríny

  • ASTANA

    Nový rad vitrín Astana, Mini AstanaWengen s presklenými dverami určené pre negatívne teploty, ponúkajú širokú škálu variantov a modulov pre samoobslužný predaj mrazených produktov.

    Zákazník si môže vybrať vitrínu podľa svojich požiadaviek. Snaha o čo najlepšie vystavenie produktov, uľahčenie vybratia produktu a vynikajúci technický výkon nás priviedli k navrhnutiu jedného z najlepších riešení na trhu.

  • OSAKA

    S potrebou priviesť výrobok bližšie k zákazníkovi a zároveň znižovať emisie, je novo vinutá vitrína OSAKA 2 ideálnym riešením z hľadiska objemu a plochy na rozloženie produktov. Vďaka predným preskleným dverám vitrína dosahuje značné úspory energie.