Ponúkame široký výber sendvičových PUR panelov pre všetky typy aplikácii. Najčastejšie použitie je pre fasády, strechy, deliace priečky, stropy, a chladiarenské a mraziarenské priestory. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s PUR panelmi pri priemyselných halách, obchodoch, distribučných centrách, športových hál, poľnohospodárskych budovách, v potravinárskom priemysle atď.

Sendvičový panel a jeho zloženie

PUR panel sa skladá z izolácie a dvoch plechov s úpravou podľa požiadaviek. Izolácia panelu môže byť PUR, PIR alebo minerálna vlna ak si to vyžaduje požiarna odolnosť. Plechy panelov môžu byť taktiež vyhotovené v rôznych úpravách buď vizuálnych, kde profil plechu má určitý tvar (rovný, veľké vlny, jemná profilácia…) alebo materiál z ktorého je vyrobený, ako napríklad klasický farebný, nerezový, hlinkový, fólia alebo aj poplastovaný.

Energio ponúka taktiež aj špeciálne chladiarenské PUR panely, ktoré spĺňajú všetky normy pre styk s potravinami. Výhodou týchto panelov je prekrývajúci sa spoj kde eliminujeme potrebu silikónovania spojov a tým predchádzame tvorbe usadenín. Kliknite na typ PUR panelu o ktorý máte záujem a zistite viac.