kompaktne jednotky 3

kompaktne jednotky 2

Kompaktné jednotky

Kompaktné kondenzačné jednotky spĺňajú náročné požiadavky na hlučnosť a moderní design. Používajú sa ako zdroj chladu pre komerčné i priemyselné chladenia a VZT jednotky.

Jednotky sú vhodné všade tam, kde je málo voľného priestoru.

Vyhotovenie výrobku

Úplné krytovanie jednotky poskytuje dokonalú ochranu pred dažďom. Nenápadný externí vzhľad jednotky umožňuje jej použitie aj v prípade zvýšených estetických nárokov. Konštrukčné usporiadanie dovoľuje optimálne využitie plochy kondenzátoru bez zbytočných prekážok v ceste prúdenia vzduchu. Chladiaci okruh je maximálne hermetizovaný.

Výhody

 • Jednoduchá inštalácia jednotky a jej pripojenie
 • Úspora náplne chladiva
 • Nízka hlučnosť kompaktného prevedenia
 • Farebné prevedenie vonkajšieho krytovania

Rozsah dodávky

Jednotka už v základnom vybavení obsahuje ohrev oleja kompresoru a plynulú reguláciu otáčiek ventilátoru. Chladiaci okruh je vybanený HP/LP ochrannými presostatmi. Elektrická výbava zahrňuje silové a istiace prvky elektrických spotrebičov. Jednotka je vybavená jednoducho prístupným hlavným vypínačom el. napájania. Prípadný poruchový stav jednotky ide diaľkovo monitorovať.

Voliteľné príslušenstvo

 • Zabudovaný filterdehydrátor a priehladítko
 • Ochranná mriežka lamiel kondenzátoru
 • Solenoid ventil na kvapalinovom potrubí (pre mraziarne)
 • Ochranné relé pozorovanie správneho sledu fáz
 • Ochrana proti častému cyklovaniu jednotky
 • Farebné prevedie krytovania podľa farieb RAL
 • Inštalačná sada dielov (konzole, tlmiace päťky, ….)
 • Ovládací rozvádzač CPC s regulátorom pre riadenie chladiaceho alebo mraziaceho boxu

Ak chcete vedieť viac, neváhajte nás kontaktovať: