Kondenzačné jednotky

Jedným s osvedčených zdrojov chladu sú kondenzačné jednotky s výkonom od 1-90kW a rozsahom odparovacích teplôt od +15….-50°C.

Kondenzačné jednotky sa využívajú pri komerčnom chladení, chladiacich a mraziacich skladoch, potravinárskom a spracovateľskom priemysle, pri priemyselných aplikáciách, chladení výrobných a technologických priestorov atď.

Vyhotovenie výrobku

Jednoduché konštrukčné riešenie vychádza z rozmiestenia hlavných komponent na oceľovej základne. Základné prevedenie jednotky je bez krytovania a je určené najmä pre aplikáciu do strojovne. Pre vonkajšie použití je nutné vyhotovenie s krytom.

Jednotky sú v prevedení:

 • Kondenzačné jednotky s polohermetickými a hermetickými kompresormi
 • Kondenzačné jednotky s kompresormi scroll
 • Združené kondenzačné jednotky
 • Dvojstupňové kondenzačné jednotky
 • Šraubové kompresory

Kondenzačné jednotky sa dajú vybaviť rôznymi typmi regulácii na základe požiadavky zákazníka a podľa aplikácie. Regulovať je možné v rozsahu 10…100% výkonu. Prispôsobením zariadenia na skutočnú potrebu chladu sa dosahuje významné úspory spotreby elektrickej energie.

Rozsah dodávky

Štandardné vybavenie kondenzační jednotky obsahuje kompresor, vzduchom chladený kondenzátor vrátane ventilátoru/ov, zberačom chladiva, prepojením Cu potrubí, vysokotlakou a nízkotlakou ochranu a rozvodnou skriňou elektro vrátane pripojenia. Jednotka je po skúške tesnosti naplnená pretlakom inertného plynu.

Voliteľné príslušenstvo

 • Vyhrievanie oleja kompresoru
 • Zabudovaný filterdehydrátor a priehladítko
 • Riadenie otáčok ventilátoru
 • Výmenník pre využitie odpadového tepla – výroba teplé úžitkovej vody (TUV)
 • Krytovanie pre vonkajśie použitie
 • Oddelený alebo zabudovaný elektrický silový rozvádzač
 • Špeciálne riešenia podľa požiadaviek zákazníka

Ak chcete vedieť viac, neváhajte nás kontaktovať: