Riadenie

Riadenie

V začiatkoch chladenia boli veľmi jednoduché systémy zvyčajne s jednoduchým chladiacim okruhom s jedným kompresorom. Zariadenia boli jednouché na nastavenie a prevádzku.

Dnešné požiadavky na spoľahlivé, hospodárne a bezpečné riadenie chladiacej technológie vyžaduje komplexnú znalosť v oblasti chladenie a mrazenia.

Spoločnosť Energio pri navrhovaní chladiarenských a mraziarenských technológií spolupracuje priamo s výrobcami technológií a pri väčších aplikáciách komunikujme priamo s výrobcami regulátorov chladenia a mrazenia.

Aplikácie

Chladené priestory s centrálnym zdrojom chladu

 • Chladiace a mraziace boxy
 • Predajne alebo supermarkety, ktoré používajú chladiarenské vitríny
 • Potravinárske výroby
 • Mäso výroby
 • Hotely

Chladené kvapalín

 • Chladenie vody a kvapalín pre technologické účely
 • Chladenie mobilných ľadovýh plôch a zimných štadiónov
 • Výroba ľadovej vody a chladenie pre pivovary
 • Chladenie mlieka

Monitoring a vizualizácia

 • Sledovanie a záznam teplôt v monitorovaných priestoroch
 • Vzdialený dohľad nad chodom chladiacej technológie, zasielanie alarmových správ
 • Vzdialené nastavovanie technológie
 • Diagnostika a vzdialený on-line servis

Ak chcete vedieť viac, neváhajte nás kontaktovať: