Jeden zo spôsobov ako zaistiť chod procesov alebo strojov vedie často k potrebe použiť chladenie s cirkuláciou kvapalín.

Chladenie kvapalín je taktiež známe ako nepriame chladenie a naša spoločnosť ponúka technológie práve pre takéto potreby. V spolupráci so zákazníkom vieme navrhnúť a aplikovať technológiu chladenia kvapalín až do -60°C.

Ako zariadenie pracuje?

Chladiaca jednotka pracuje s priamym odparom ekologického chladiva v hermeticky uzatvorenom chladiacom okruhu. Teplo je odoberané cirkulujúcej ochladzovanej kvapaline pri prechode výparníkom. Prevádzka je plne automatická a riadená termostatom obvykle podľa vstupnej teploty ochladzovanej kvapaliny.

 

Stabilita systému

Pre zabezpečenie stability teploty a rovnomerného chodu jednotky sa odporúča pracovať s určitým minimálnym objemom cirkulujúcej ochladzovanej kvapaliny alebo okruh vybaviť dostatočne dimenzovanou akumulačnou nádobou.

Moderné technológie regulácie výkonu kompresorov však umožňuj realizovať hydraulický okruh s minimálnym objemom vychladzovanej cirkulujúcej kvapaliny.

Ako správne špecifikovať zadanie pro chladenie kvapalín?

Je dôležité si ujasniť všetky výkonové aj prevádzkové požiadavky na chladenie kvapalinou. Neúplným zadaním môže byť ohrozená výsledná kvalita celkového riešenia

Základné parametre sú:

 • Teplota ochladzovanej kvapaliny
 • Teplotný spád (očakávaný ohrev kvapaliny po prechode spotrebičom chladu)
 • Chladiaci výkon alebo prietok kvapaliny
 • Typ kvapaliny
 • Prietok

Využitie chladiacich jednotiek pre chladenie vody

Potravinársky priemysel – mliekarne, pivovary, pekárne, výroba cukroviniek, výroba čokolády, výroba nápojov, vinárstva, páleniciach, pračky zeleniny, spracovanie mäsa a rýb,

 • Plastový priemysel– vstrekovacie formy, lisy, extrudované profily, tepelné tvarovanie, výroba káblov
 • Chémia a farmácie – chemická a farmaceutická výroba, petrochémia, chladenie opláštených nádob, výroba farieb a rozpúšťadiel, laboratória, zdravotníctvo
 • Klimatizácia – výrobných priestorov, klimatizácia budov, predajní, kancelárske a obytné priestory
 • Strojárenstvo – chladenie rezných kvapalín, chladenie kaliacich nádob, , zváranie, brúsene, obrábanie, rezanie, chladenie hydraulických jednotiek, chladenie generátorov
 • Veda a výskum – laboratória, testovacie zariadenia, skúšobné boxy, nízkoteplotné skúšobne, teplotné komory
 • Papier a tlačiarne – chladenie tlačových strojov, výroba papieru, kartónu a plastové fólie
 • Zimné štadióny – mobilní klziská
 • Stavebníctvo – vymrazovane zeminy
 • Iné – kondenzácie pár rozpúšťadiel, chladenie vývevy, chladenie kompresoru, textilní výroba, rekondenzácia CO2 a chladenie tekutého CO2.

Viac informácii o technológiách nájdete tu.