Firma Energio – PTS s r.o. sa už dlhé roky zaoberá dodávkami a realizáciou chladiarenských, mraziarenských skladov, výrobných priestorov a ich vybavením, vybavením potravinárskych prevádzok  a inými technológiami . Spoločnosť taktiež ponúka rôzne riešenia pri použití sendvičových panelov ako montované haly alebo logistické centrá. V roku 2010 sa naša spoločnosť začala zoberať aj obnoviteľnými zdrojmi energie, ktoré naďalej rozvíjame. 

Zameranie a cieľ spoločnosti je ponúkať našim zákazníkom riešenia v oblasti chladenia a mrazenia, ktoré sú šité na mieru s maximálnou efektívnosťou. Každý systém je navrhovaný profesionálom v obore na základe detailných požiadaviek našich zákazníkov. Taký istý prístup máme aj pri navrhovaní halových či logistických systémov.

Energio realizuje každú zákazu nehľadiac na veľkosť a zložitosť. Za roky činnosti firma riešila rôzne zákazky, ktoré pridali na skúsenostiach a na kvalite pri realizovaní ďalších zákaziek.

Našou silnou stránkou je, že sa nesnažíme získať zákazníka pomocou najnižšej ceny na úkor kvality, ani predávať vysoko kvalitné výrobky bez toho, aby sme boli schopní ponúknuť výhodnú cenu. Nebojíme sa klásť dôraz na oba dôležité atribúty konkurencieschopnosti a súčasne ponúknuť zákazníkovi to, čo pre neho predstavuje najvyššiu úžitkovú hodnotu.

Čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie do budúcnosti, máme víziu rozšíriť naše aktivity o ďalšie významné zdroje energie, na čom v súčasnosti intenzívne pracujeme. Veríme, že naša ambícia stať sa významným „zeleným“ hráčom na európskom trhu sa naplní predovšetkým vďaka predaju špičkových produktov našim zákazníkom a realizácií vysoko kvalitných projektov udržateľných zdrojov energie.