O spoločnosti Energio

Firma Energio – PTS s r.o.


Už dlhé roky sa zaoberáme dodávkami a realizáciou chladiarenských, mraziarenských skladov, výrobných priestorov a ich vybavením, vybavením potravinárskych prevádzok a inými technológiami. Taktiež ponúkame rôzne riešenia pri použití sendvičových panelov ako montované haly alebo logistické centrá. V roku 2010 sa naša spoločnosť začala zoberať aj obnoviteľnými zdrojmi energie, ktoré naďalej rozvíjame.

Zameranie a cieľ spoločnosti je ponúkať našim zákazníkom riešenia v oblasti chladenia a mrazenia, ktoré sú šité na mieru s maximálnou efektívnosťou. Každý systém je navrhovaný profesionálom v obore na základe detailných požiadaviek našich zákazníkov. Taký istý prístup máme aj pri navrhovaní halových či logistických systémov.

Energio realizuje každú zákazu nehľadiac na veľkosť a zložitosť. Za roky činnosti firma riešila rôzne zákazky, ktoré pridali na skúsenostiach a na kvalite pri realizovaní ďalších zákaziek.

Našou silnou stránkou je, že sa nesnažíme získať zákazníka pomocou najnižšej ceny na úkor kvality, ani predávať vysoko kvalitné výrobky bez toho, aby sme boli schopní ponúknuť výhodnú cenu.

Nebojíme sa klásť dôraz na oba dôležité atribúty konkurencieschopnosti a súčasne ponúknuť zákazníkovi to, čo pre neho predstavuje najvyššiu úžitkovú hodnotu.

Čo sa týka obnoviteľných zdrojov energie do budúcnosti, máme víziu rozšíriť naše aktivity o ďalšie významné zdroje energie, na čom v súčasnosti intenzívne pracujeme.

Veríme, že naša ambícia stať sa významným „zeleným“ hráčom na európskom trhu sa naplní predovšetkým vďaka predaju špičkových produktov našim zákazníkom a realizácií vysoko kvalitných projektov udržateľných zdrojov energie.


NA TRHU UŽ VIAC AKO 30 ROKOV

Špecialisti v oblasti chladenia

 


OD CHLADIARENSTVA K SOLÁRNEJ TECHNOLÓGII

Stručný prierez históriou firmy

Energio je novou spoločnosťou z hľadiska solárnej energie, ale starou z hľadiska obchodných skúseností.
Pre vysvetlenie, naša spoločnosť funguje už 15 rokov, ale nesie nové meno a vynovený imidž.

 • 1924Vznik Frigera Kolín

  Tradícia materskej firmy Frigera Kolín siaha až do roku 1924, keď ju jej priamy predchodca prebral od spoločnosti pôvodne vlastnenej firmou General Motors, v ktorej sa okrem áut vyrábali aj chladiarenské zariadenia.
 • 1996Založenie Frigera Slovakia

  Pôvodná spoločnosť, Frigera Slovakia bola založená v roku 1996 ako pobočka českej firmy Frigera Kolín a stala sa jej oficiálnym zástupcom na slovenskom trhu. Hlavnou náplňou činnosti firmy Frigera Slovakia po jej založení v roku 1996 bola montáž komerčných a priemyselných chladiarenských zariadení.
 • 2003Izolačné panely a priemyselné haly

  Od roku 2003 firma rozšírila svoju činnosť o distribúciu a montáž izolačných panelov a priemyselných hál.
 • 2009Nástup fotovoltaických systémov

  Neskôr, v roku 2009 sa Frigera začala zaoberať fotovoltaickými systémami, ktoré sa čoskoro vďaka rýchlej miere rastu stali jedno z hlavných činností spoločnosti.
 • 2010Zmena názvu na Energio

  V roku 2010 sme sa rozhodli pre zmenu názvu na Energio, kedže nové meno lepšie vystihuje všetky stránky nášho podnikania v súčasnosti.