Chladiace technológie na mieru

Chladiace zariadenia a technológie
od Energio

Spoločnosť Energio ponúka svojim zákazníkom veľký výber chladiacich a mraziacich zariadení pre použitie v každom sektore, či už v potravinárskom alebo priemyselnom. Rozsah chladiacej techniky ktorú ponúkame siaha od malých chladiacich boxov až po chladenie veľkých distribučných centier.

Najpoužívanejšie chladiace zariadenia sú kondenzačné jednotky, kde je chladiaci agregát oddelený od výparníku. Výkon týchto jednotiek sa pohybuje v rozmedzí 1 až 90 kW a rozsah odparovacích teplôt +15°C až do -50°C. Energio taktiež ponúka monoblokové chladiace a mraziace jednotky, ktoré sú známe svojou jednoduchou inštaláciou. V jednej jednotke sa nachádza chladiaci agregát, výparník a aj riadiaca jednotka.

Pre veľké projekty, kde je niekoľko chladených alebo mrazených priestorov používame združené jednotky kde je možné kombinovať výkon niekoľko 100 kW na jednu jedinú jednotku.

Ponúkame taktiež aj zariadenia na chladenie vody tzv. Chillery, ktoré sa najčastejšie používajú v priemyselných aplikáciách pre chladenie strojových zariadení. Kliknite na jednu z možností a zistite viac o chladiarenských a mraziarenských technológiách.