Mliekarne

Chladenie mlieka pri jeho spracovaní je dôležitou súčasťou mliekarenskej výroby.
Ponúkame chladiace zariadenia pre mliekarne a producentov mlieka.

Pri výstavbe a zariaďovaní mliekarenskej výroby je jeden z hlavných faktorov hygiena. Najmä pri chladení mlieka, skladovaní mliečnych produktov, či pri samotnom procese výroby. Použitie vhodných materiálov na zariadenie mliekarne je jeden z dôležitých krokov pre zachovanie hygieny.

Ako steny a stropy mliekarenských priestorov, Energio navrhuje sendvičové panely od spoločnosti Incold, ktoré prichádzajú s prekrývajúcim sa hygienickým spojom a už v základnom vyhotovení s povrchom vhodným na styk s potravinami. Pri výrobe zrejúcich syrov alebo pri soliarniach, navrhujeme použiť panely s poplastovaním, ktoré sú ideálne pre mierne agresívne prostredie.

Pokiaľ sa jedná už o dozrievanie plesnivých syrov je vhodné použiť panely vyhotovené z nehrdzavejúcej ocele, nerezu, taktiež s hygienickým spojom, čím sa zabráni znehodnocovaniu panelov. Tento povrch umožňuje použitie agresívnejších dezinfekčných prostriedkov. Všetko sa na záver ukonči hygienickými lištami.

Chladiarenské dvere pre mliekárne

Ako prechody medzi priestormi Energio navrhuje použiť chladiarenské dvere určené do potravinárskych priestorov. Začnúc servisnými dverami do nechladených priestorov až po chladiarenské a mraziarenské, otočné a posuvné dvere podľa potreby danej výroby.

Vyhotovenie dverí sa taktiež vyberá podľa prostredia od štandardného pozinkovaného plechu, až po celonerezové dvere.

Výber vzduchotechniky
pre mliekárne

Ako jeden s posledných krokov je správny výber vzduchotechniky a chladenia samotných priestorov v mliekarni.

Je nutné brať ohľad na správnu výmenu vzduchu, v agresívnom prostredí použiť výparník v nerezovom vyhotovení, a pri zrecích komorách použiť textilné potrubie, aby dochádzalo k rovnomernej distribúcii vzduchu a nedochádzalo k vysušovaniu syrov.

PESTRÁ PONUKA PRODUKTOV PRE mliekarne

Produkty využívané v mliekarňach


ZAUJALA VÁS PONUKA riešení pre mliekarne?

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše riešenia, alebo otázku ohľadom chladiacej techniky? Napíšte alebo zavolajte nám.