Technológie

 • Chladenie kvapalín

  Na svete je niekoľko spôsobov ako získať chladenú vodu. Strojové chladenie kvapalín – Chillery – sú najviac preferovaným riešením.

  Účinné a spoľahlivé chladenie kvapalín umožňuje zvýšiť produktivitu a životnosť zariadenia a znižuje tak náklady na výrobné procesy. Naša spoločnosť v tejto oblasti spolupracuje s firmami ako JDK a TECNOMAC.

  Najčastejšie používané jednotky pre chladenie kvapalín od spoločnosti JDK sú rady WHE, WDE a WTE, ktoré pracujú s uzavretým okruhom chladenej vody.

 • Kompaktné jednotky

  Kompaktné kondenzačné jednotky spĺňajú náročné požiadavky na hlučnosť a moderný design. Používajú sa ako zdroj chladu pre komerčné i priemyselné chladenia a VZT jednotky.

  Kompaktné kondenzačné jednotky sú vhodné všade tam, kde je málo voľného priestoru.

 • Kondenzačné jednotky

  Jedným z osvedčených zdrojov chladu sú kondenzačné jednotky s výkonom od 1-90kW a rozsahom odparovacích teplôt od +15 °C až do -50 °C.

  Kondenzačné jednotky sa využívajú pri komerčnom chladení, chladiacich a mraziacich skladoch, potravinárskom a spracovateľskom priemysle, pri priemyselných aplikáciách, chladení výrobných a technologických priestorov atď.

 • Monoblokové chladenie

  Monoblokové jednotky GM sú veľmi univerzálne jednotky, ktoré môžu byť inštalované v chladiarni aj do muriva aj do izolačného panelu.

  Nový kompaktný a moderný dizajn je ešte viac zdôraznený novou kovovo-šedou farbou. Výparník je však zámerne biely, aby pôsobil neutrálne vo vnútri chladiarne.

 • Riadenie a monitoring

  V začiatkoch chladenia boli veľmi jednoduché systémy zvyčajne s jednoduchým chladiacim okruhom s jedným kompresorom. Zariadenia boli jednoduché na nastavenie a prevádzku.

  Dnešné požiadavky na spoľahlivé, hospodárne a bezpečné riadenie chladiacej technológie vyžaduje komplexnú znalosť v oblasti chladenia a mrazenia.

 • Združené chladenie

  Jednoduchá regulácia výkonu podľa skutočnej potreby chladu. Výkony v rozsahu od 8 do 750 kW.

  Veľmi časté je použitie jednotiek združeného chladenia v supermarketoch, obchodných reťazcoch, logistických centrách, predajniach mäsa a mäsokombinátoch. Výhodou týchto chladiacich agregátov je premenný chladiaci výkon a tým úsporná prevádzka. Dobre sa hodí aj pre klimatizačné VZT systémy s priamym odparom chladiva.