Zatvorené horizontálne vitríny

  • ARKA

    Model ARKA je vybavená „Arneg design“ posuvným presklenými dvierkami, ktoré zaisťujú maximálnu úsporu energie a lepšie zachovanie produktov. Pre zníženie spotreby elektrickej energie, chladiarenské vitríny sú vybavené zariadeniami na rozmrazovanie a protizahlmievanie s nízkou spotrebou energie.

    Osobitá pozornosť bola venovaná rozmerom vitríny, aby zákazníci mohli jednoducho vyberať produkty.