Bližšie informácie

Na svete je niekoľko spôsobov ako získať chladenú vodu. Strojové chladenie kvapalín – chillery je najviac preverované riešenie.

Účinné a spoľahlivé chladenie umožňuje zvýšiť produktivitu a životnosť zariadenia a znižuje tak náklady na výrobné procesy. Naša spoločnosť v tejto oblasti spolupracuje s firmami ako JDK, OSTROV, TECNOMAC….

Najčastejšie používané jednotky pre chladenie kvapalín od spoločnosti JDK sú rady WHE, WDE a WTE ktoré pracujú s uzavretým okruhom chladenej vody.

Prevedenie výrobku

WHE prenosné JDK blokové chladiče kvapalín (0…4kW) pracujú s vinutým trubkovým výparníkom prispôsobeným pre priamy ponor do nádoby s ochladzovanou kvapalinou. Použitie je vhodné aj pre chladenie olejov a emulzie nebo pre výrobu ľadovej vody. Veľmi ľahká inštalácia typu „Plug & Play“, automatický chod podľa termostatu.

WDE-S1K kompaktné JDK chiller (do 43kW) s doskovým výparníkom skriňového prevedenia so zabudovanou akumulační nádobou a čerpadlom. Jednotka je vhodná pre umiestenie vnútri aj vonku budovy. Ideálne ako náhrada prietokového chladenia pitnej alebo úžitkovej vodou. Ľahká inštalácia, uvedení do prevádzky nevyžaduje chladiarenského mechanika.

WDEWTE JDK chillery veľkých výkonov (až 800kW) v prevedení so zabudovaným alebo oddeleným kondenzátorom. Zákaznícke aplikácie pre teploty vychladzovanej kvapaliny až -30°C. PLC riadiac systém s diagnostikou a diaľkovým monitorovaním cez Internet.

  • Predpisy o ochrane vôd sledujú kvalitu a nezávadnosť vypustenej vody. Uzavretý systém chladenej vody značne zjednodušuje plnenie tejto požiadavky.
  • Zdarma získajte teplo pre vykurovanie svojich výrobných priestorov. Vhodným umístením kompaktného chladiča vody typu WDE-S1K pri vnútornej stene budovy sa dá zaistiť zimné vykurovanie. V lete je teplý vzduch klapkou odvedený mimo budovu.

Rozsah dodávky

Chladiče vody typu WHE a WDE-S1K sú dodávané s náplňou chladiva, vyskúšané a nastavené vo výrobnom závodne. Pre jednotky rady WDE, WTE s oddeleným kondenzátorom vykonávame odbornú inštaláciu, montáž okruhu, plnenie chladiva a uvedenie do prevádzky. Všetky typy jednotiek sú vybavené ochranou proti zamrznutiu chladenej kvapaliny.

Voliteľné príslušenstvo

  • Zabudovaná akumulační nádrž (otvorená alebo tlaková)
  • Signalizácia nedostatku kvapaliny v nádrži (pre otvorený systém)
  • Automatické dopúšťanie vody do nádrže (pre otvorený systém)
  • Zabudované čerpadlo + armatúry
  • Expanzná nádoba (iba pre tlakový systém)
  • Vzdialená signalizácia poruchových stavou
  • Vzdialené monitorovanie
  • Špeciálne riešenia podľa požiadaviek zákazníka

Inštalácia a prevádzka

Jednotky typu WHE sú vybavené el. sieťou vidlicou a ich uvedenie do prevádzky nevyžaduje odborne kvalifikovaný personál. Kompaktní jednotky WDE-S1K sú naplnené chladivom a testované vo výrobnom závode. Pred spustením je nutné napojenie na rozvod chladenej vody a odporne pripojiť káblom do rozvádzača jednotky. Inštalácia el. zapojenia jednotiek WDE, WTE s oddeleným kondenzátorom musí vždy vykonávať odborne vyškolený pracovník s príslušnou kvalifikáciou.

Ak chcete vedieť viac, neváhajte nás kontaktovať: