Jednoduchá regulácia výkonu podľa skutočnej potreby chladu. Výkony v rozsahu od 8 do 750 kW.

Veľmi časté je použitie združených jednotiek v supermarketoch, obchodných reťazcoch, logistických centrách, predajniach mäsa a mäsokombinátoch. Výhodu týchto chladiacich agregátov je premenný chladiaci výkon a tým úsporná prevádzka. Dobre sa hodí aj pre klimatizačné VZT systémy s priamym odparom chladiva.

Prevedenie výrobku

 Združené jednotky rady “R” sú vyrábané pre vonkajšie použitie a rad “I”, “S”, a “M” pre aplikácie do strojovne = “Indoor” prevedenie. Na spoločnom oceľovom ráme je paralelne prepojené 2 až 14 kompresorov typu Scroll alebo piestových polohermetických kompresorov. Chladiaci agregát má zabudované olejové hospodárstvo, tj odlučovač oleja, filtráciu oleja a riadené vrátenie oleja do kompresorov. Jednotky sú dodávané spolu s napájacím a riadiacim el. rozvádzačom. Optimalizáciu chodu zabezpečuje zabudovaný riadiaci systém.

Tipy pre Vás

 -Bezplatne získajte odpadové kondenzačné teplo pre ohrev úžitkovej vody. JDK ponúka vhodné príslušenstvo pre združené jednotky.

-Ekonomizér zaisťuje úsporu el. energie a zvýšenie chladiaceho výkonu mraziarne podchladením kvapalného chladiva mraziarenskej jednotky pri využití časti výkonu chladiarenskej jednotky. To je možné využiť iba pri súčasnej aplikácii chladiarenskej a mraziarenskej jednotky.

-Úsporu až 30% spotreby elektrickej energie v porovnaní so štandardnou jednotkou možno dosiahnuť s kompresormi typu Scroll ZF-EVI pri aplikácii pre mraziarenskú prevádzku.

Rozsah dodávky

Štandardné vybavenie združenej kompresorovej jednotky obsahuje oceľový rám, kompresory, olejové hospodárstvo, sacie filtre, uzatváracie oddeľovacie ventily sania a výtlaku, vysokotlakovú a nízkotlakovú ochranu, potrubné prepojenie. Typový rad R obsahuje tiež vzduchom chladený kondenzátor, zberač chladiva a príslušné krytovanie jednotky. Jednotky rady R a I majú zabudovaný el. rozvádzač, jednotky radu S sú dodávané s oddeleným el. rozvádzačom. Jednotka je po skúške tesnosti naplnená pretlakom inertného plynu.

 Voliteľné príslušenstvo:

-Vyhrievanie oleja kompresorov

-Typ riadiaceho systému (Elliwell, Danfoss, …..)

-Regulácia výkonu piestových kompresorov odstavením valcov

-Odľahčený štart kompresorov (len pre piestové)

-Ekonomizér (zvýšenie výkonu podchladením chladiva)

-Zberač chladiva s poisťovacími ventilmy a hladinovou sondou

-Rekuperácia tepla (využitie odpadového tepla pre výrobu TÚV)

-Vzdialené monitorovanie

-Vzduchom alebo vodou chladený kondenzátor (pre rad I, S)

-Regulácia otáčok ventilátora kondenzátora

-Záložný systém riadenia (Back-Up)

-Špeciálne riešenia podľa požiadaviek zákazníka

Inštalácia a prevádzka

 Pri inštalácii chladiacich rozvodov združenej jednotky je nutné vždy dodržať schválený projekt vypracovaný príslušne kvalifikovanou osobou. Nezabúdajte na kvalitnú izoláciu sacieho potrubia – zlepší sa ekonomika prevádzky a životnosť zariadenia. Pred uvedením do prevádzky musí byť vykonaná a zdokumentovaná skúška prevádzky chladiaceho zariadenia podľa ČSN EN 378-2. Odbornú inštaláciu a servis Vám radi zaistíme.

 Výber jednotky

Združené kompresorové jednotky sú vyrábané v troch základných radách:

IME, ILE, IBE – jednotky do strojovne s integrovaným el. rozvádzačom

SME, SLE, SBE – jednotky do strojovne s oddeleným el. rozvádzačom

RME, RLE, RBE – vonkajšej jednotky s integrovaným el. rozvádzačom, kondenzátorom a zberačom

M – chladiace verzia

L – mraziaci verzia

B – “booster” – chladiace a mraziace verzie na jednom ráme

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Ak chcete vedieť viac, neváhajte nás kontaktovať: