V spolupráci so spoločnosťou JDK navrhujeme a dodávame chladiace technológie pre zimné štadióny, mobilné ľadové plochy, rýchlokorčuliarskej ovály a curlingové plochy ….

V prípade mobilného klziska sa po zbalení ľadovej plochy môže priestor využívať ako detské dopravné ihrisko (napr. mobilné ľadová plocha v Kolíne).

Riešenie bez amoniaku (NH3)

Naše chladiace agregáty pre ľadové plochy nepoužívajú čpavok (NH3), ale nejedovaté, nevýbušné, ekologické chladivá na báze fluórovaných uhľovodíkov typu HCF (napr. R404A, R407C).

Chladiaci agregát pre ľadové plochy

 Spoločnosť JDK vyvinula chladiace jednotky pre ľadové plochy s výkonom od 60kW až po 500kW pre chladenie nemrznúcej teplonosnej látky z -9 ° C na -12 ° C. Spoločnosť používa polohermetické piestové alebo skrutkové kompresory. Ako chladiča (výparník) využívajú doskové alebo rúrkové výmenníky. Jednotka je vybavená elektrickým rozvádzačom vrátane riadenia.

Jednotky sú koncipované v dvoch základných prevedeniach:

  1. Do strojovne s oddeleným vzduchom chladeným kondenzátorom mimo budovu
  2. Monoblok pre vonkajšiu inštaláciu – vrátane riadiaceho rozvádzača, vzduchom chladeného kondenzátora v štandardnom prevedení alebo odhlučnené

Úspora energie

Použité kompresory umožňujú progresívne riadenie chladiaceho výkonu buď krokové (3 až 8 krokov) alebo plynulé (možné len u skrutkových kompresorov) a tým optimalizujú spotrebu elektrickej energie. Ďalším príspevkom k zníženiu spotreby elektrickej energie je stupňovité alebo plynulé riadenie ventilátorov kondenzátora a paradoxne aj použitie rekuperácie. V tomto prípade sa teplo odovzdáva do vody (môže mať až 55 ° C), namiesto toho, aby prestupovali za pomoci ventilátorov do okolitého vzduchu.Úsporou elektrickej energie je aj použitie vodou chladeného kondenzátora a následné využitie ohriatej vody o teplote +25 až +30 ° C. Je možnoť využiť aj podchladenie kvapalného chladiva ak je zdroj vody o teplote cca 12 ° C. Potom teplota vystupujúcej vody môže byť až +20 ° C. K optimalizácii výkonu pomáhajú aj elektronicky riadené vstrekovacie ventily, ktoré sú štandardným vybavením našich zariadení.

Zákaznícke prevedenia

 Hoci máme celý rad aplikácií chladiacich jednotiek od spoločnosti JDK, pre ľadové plochy nejedná sa o štandardnú sériovú výrobu. Každá zákazka je svojím spôsobom originálne riešenie (iná dispozícia, iné požiadavky na hlučnosť, iné využitie odpadového tepla, atď …)

Pri projektovaní chladenia pre zimné štadióny  a aj mobilné ľadové plochy je vždy veľmi dôležité brať do úvahy požiadavky na hlučnosť zariadenia, minimalizovať spotrebu elektrickej energie a maximálne využiť odpadové tepla. Už pri počiatočnej fáze návrhu je vhodné mať riešenie, ktoré umožní postupné doplnenie zariadenia tak, aby bolo nielen spoľahlivé, ale aj úsporné. Zvýšené počiatočné náklady sa tak zaplatia skoro.